نماد المان نشان‌واره الگوی تصویر برداری دایره S حرف S برای هر صنعت مناسب است

ENamad